1. Viisakas külastaja siseneb „Meie Pubisse“ korrektselt ja ilma nähtavate joobetunnusteta.
2. Külastajate ja teenindajate vahel peab valitsema üksteisemõistmine ja vastastikune lugupidamine.
3. Külastajate viibimine „Meie Pubi” ametiruumides on keelatud.
4. „Meie Pubil” on õigus keelduda teenindamast ilmses alkoholi- või narkojoobes külastajaid.
5. Alkoholi ja tubakatoodete ostmiseks peab külas-taja olema vähemalt 18-aastane. Kahtluse korral on teenindajal õigus nõuda vanust tõendavat dokumenti, mille esitamine on kohustuslik.
6. „Meie Pubis“ on keelatud kaasatoodud söökide ja jookide tarvitamine. Baaridaamil on õigus need hoiule võtta ja nõuda kompensatsiooni 15.-/ ühik
7. „Meie Pubi” külastaja on kohustatud hüvitama tema süül „Meie Pubile” tekitatud kahju:
klaasi/tassi lõhkumine 1.60
taldriku lõhkumine 3.20
tooli / söögilaua lõhkumine 65.-/ 95.-
ukse- või aknaklaasi lõhkumine 50.-
piljardikii lõhkumine/ kuuli kaotamine 16.-
avalik roojamine 35.-
8. Peale kella 20.00 on alaealistel ilma täiskasvanud
saatjata „Meie Pubis“ viibimine keelatud.
9. Peale „Meie Pubi“ sulgemist on pubi terrassil ning
territooriumil viibimine keelatud.
10.Käesoleva kodukorra rikkujaid ootab karm kuid
õiglane karistus (kõrvaldamine pubist).

Kehtestatud OÜ Meie Pubi juhtkonna poolt.
M.Konno